Szkoła Podstawowa nr 57 im. gen. Władysława Andersa w Gdańsku


Idź do treści

Menu główne:


55-LECIE

HISTORIA I TRADYCJE

   Jubileusze pozwalają odzyskać poczucie wspólnoty, wzbudzają emocje, zmieniają nas. W przygotowanie Jubileuszu 55 - lecia Szkoły Podstawowej numer 57 im. gen. Władysława Andersa włożyliśmy serce i wszystkie siły.
   W tym ważnym dniu swoją obecnością zaszczyciła nas Anna Maria Anders - Marszałek Konfederacji Obywateli Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej, córka generała Władysława Andersa, który jest patronem szkoły.
   Obchody jubileuszu rozpoczęła uroczysta msza święta w Bazylice św. Brygidy w Gdańsku, którą celebrował proboszcz parafii - ks. Ludwik Kowalski.
Każdy uczestnik uroczystości otrzymał czerwonego maczka, który miał przypominać o walkach stoczonych przez armię generała Andersa pod Monte Cassino. Pani dyrektor Lilianna Płoszaj powitała przedstawicieli władz oświatowych i samorządowych, dyrektorów zaprzyjaźnionych szkół, przedszkoli i placówek kulturalno-oświatowych, Radę Rodziców, emerytowanych pracowników szkoły, reprezentacje uczniów, sponsorów oraz absolwentów. Było nam niezmiernie miło przyjąć życzenia od: p. Gniewomira Rokosza-Kuczyńskiego - dyrektora generalnego Instytutu Tradycji Rzeczypospolitej i Samorządu Terytorialnego, wiceprezydenta Miasta Gdańska - p. Piotra Kowalczuka, wizytatora Kuratorium Oświaty w Gdańsku - p. Andrzeja Czernika. W uroczystości brali również udział zaproszeni kombatanci: kapitan Wiesław Wołodko i major Edmund Popieliński oraz porucznik Stefan Seroka - żołnierz II Korpusu Polskiego gen. Władysława Andersa, pułkownik Związku Piłsudczyków - Tadeusz Zbigniew Pluta, podpułkownik Związku Piłsudczyków - Zbigniew Wiśniewski, podpułkownik Związku Piłsudczyków - Dariusz Różycki. Instytut Pamięci Narodowej reprezentował dr Karol Nawrocki - naczelnik Oddziałowego Biura IPN w Gdańsku. W imieniu Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku przybył do nas dyrektor prof. Paweł Machcewicz. Wśród zaproszonych gości byli między innymi: dawny dyrektor szkoły - p. Józef Czerwiński, przedstawicielka ZNP - p. Alina Molska, przedstawicielka NSZZ "Solidarność" - p. Bożena Brauer, inspektor WRS - p. Anna Białous, dyrektor GCPU - p. Adam Landowski oraz absolwentka - p. Renata Jazłowińska. Część artystyczną przygotowali uczniowie klasy IV b pod opieką p. Joanny Kardasz oraz p. Danuty Płókarz. Na podstawie kronik, zdjęć oraz wspomnień absolwentów cofnęliśmy się w czasie, by zobaczyć, jak nasza szkoła rozwinęła się na przestrzeni 55 lat. Po oficjalnych uroczystościach goście mieli okazję obejrzeć wystawy: "Polskie Państwo Podziemne" przygotowaną przez Instytut Pamięci Narodowej oraz "Historia szkoły" przygotowaną przez nauczycieli. Pan Daniel Krzosek - właściciel Cukierni "W-Z" ufundował tort na 55 - te urodziny naszej szkoły. Sponsorami uroczystości byli również: "Wrosystem" - p. Piotr Wróblewski, Studio Amber - p. Rafał Grabusiewicz, Restauracja "K-2" - państwo Langowscy, "NO TO CYK" - p. Michał Szymczak oraz sponsorzy anonimowi. Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom oraz gościom za udział w Jubileuszu 55 - lecia Szkoły Podstawowej nr 57 im. gen. Władysława Andersa w Gdańsku.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego