Szkoła Podstawowa nr 57 im. gen. Władysława Andersa w Gdańsku


Idź do treści

Menu główne:


BIBLIOTEKA

DOKUMENTY SZKOLNE

Regulamin wypożyczania

darmowych podręczników

lub materiałów edukacyjnych

z Biblioteki przy Szkole Podstawowej nr 57

im. Władysława Andersa w Gdańsku

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1 Podstawowa prawna

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw Dz. U. z 2014 r. poz. 811. (art. 22 ak ust. 3 i 4 )

Przedmiot Regulaminu

1. Niniejszy "Regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych", zwany dalej "Regulaminem", reguluje:
a) zasady związane z wypożyczaniem i zapewnieniem Uczniom dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych,
b) tryb przyjęcia podręczników na stan biblioteki,
c) postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika, lub materiałów edukacyjnych.
2. Każdy uczeń powinien zaznajomić się z Regulaminem korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz z godzinami otwarcia biblioteki w celu wypożyczenia podręczników szkolnych w przypadku nieobecności w dniu wypożyczania przez zespół klasowy. Czas otwarcia Biblioteki podany jest do wiadomości użytkownikom w informacji umieszczonej przy wejściu do Biblioteki.
3. Udostępnianie materiałów bibliotecznych podlega rejestracji.
4. Podręczniki wypożyczane do domu Bibliotekarz zapisuje w komputerowej bazie użytkowników.
5. Zwrot wypożyczonych podręczników Bibliotekarz potwierdza w komputerowej bazie użytkowników.

   ( pełny tekst R E G U L A M I N U ...)


Powrót do treści | Wróć do menu głównego