Szkoła Podstawowa nr 57 im. gen. Władysława Andersa w Gdańsku


Idź do treści

Menu główne:


INTEGRACJA

HISTORIA I TRADYCJE

**************************************************************************************************************************************************************************************

Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych podmiotem integracji

w Szkole Podstawowej nr 57 w Gdańsku

   Każde dziecko ma prawo do szczęścia i swego miejsca w społeczeństwie, co my rozumiemy jako szczególne miejsce dziecka niepełnosprawnego w naszej szkole. Jednym z priorytetów naszej szkoły jest integracja obejmująca ściśle połączone działania pedagogiczno - wychowaczo - opiekuńcze mające na celu dobro dziecka, aby każde dziecko w naszej szkole i w klasie czuło się pełnowartościowe, miało te same prawa i obowiązki. Nasza szkoła jest szkoła bezpieczną. Zapewnia maksymalną opiekę, w której każde dziecko jest podmiotem.

Integracja w naszej szkole istnieje nieprzerwanie od 1999 r. Pierwsza klasa integracyjna powstała 1 IX 1999 r. Obecnie mamy klasy, "OA, IA, IIA i VA integracyjne. W każdej klasie integracyjnej pracuje pedagog specjalny i nauczyciel prowadzący.
Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych objęte są również pracą indywidualną tj. rewalidacją indywidualną, zajęciami korekcyjnymi, a także logopedycznymi, które mają na celu optymalne usprawnienie funkcji psychicznych i fizycznych a przede wszystkim niesienie pomocy dzieciom, które mają trudności w przyswajaniu wiedzy i nauki szkolnej.

Co oznacza integracja?

- Integracja polega na tworzeniu warunków do wspólnej nauki dzieci w inny sposób zróżnicowanych.
- Integracja to proces, a nie stan, a celem integracji jest pełne uczestnictwo wszystkich dzieci w edukacyjnym i społecznym życiu w szkołach masowych.

Włączenie dzieci niepełnosprawnych do grupy ich zdrowych rówieśników daje, w opinii pedagogów i rodziców następujące korzyści:

- przełamuje wszystkie bariery dzielące jednych od drugich,
- uczy w naturalny sposób tolerancji, wrażliwości, otwartości, wyrozumiałości i serdeczności,
- chroni przed izolacją,
- rozwija każde dziecko we wszystkich sferach,
- uczy wzajemnej akceptacji w oparciu o życzliwe odnoszenie się do innych,
- rozbudza świadomość tego, że wszyscy ludzie mają równe prawa, choć mają różne możliwości,
- łagodzi obyczaje, zmniejsza poziom agresji, uczy cierpliwości, także i kultury osobistej,
- powoduje zanik niezdrowej rywalizacji na rzecz zgodnego współdziałania.

Przykładem takiej integracji jest właśnie nasza placówka - Szkoła Podstawowa nr 57 w Gdańsku. Wychodząc naprzeciw rodzicom, wychowawcom i nauczycielom decyzją dyrekcji i ogółu na terenie szkoły w październiku 2000 r. powstał Integracyjny Klub Dyskusyjny. Zadaniem klubu jest dzielenie się doświadczeniem pedagogicznym oraz fachową wiedzą na temat integracji, a także wszechstronna pedagogizacja rodziców dzieci, zwłaszcza, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Głównym celem działalności jest zapewnienie optymalnej pomocy dziecku niepełnosprawnemu.
Podczas spotkań gościliśmy byłą panią wizytator ds. integracji panią Monikę Gołubiew, a także wielu wybitnych specjalistów z różnych dziedzin, którzy zawsze chętnie i aktywnie dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem. Ponadto w celu szerszego przybliżenia problematyki integracyjnej dla rodziców prowadzone są okresowe szkolenia i spotkania poza szkołą. Bardzo spektakularnym momentem w procesie dydaktyczno - wychowawczym dzieci niepełnosprawnych jest w naszej szkole zespół wokalno - rytmiczny Aksamitki, którego integralną część stanowią dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Jest to jedna z najbardziej wizualizowanych form integracji i cieszy się bardzo dużą popularnością. Zespół Aksamitki w Szkole Podstawowej nr 57 istnieje od września 1999 r. Jest to grupa integracyjna. Zespół powstał szczególnie z myślą o dzieciach ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dla których jest to wspaniała okazja do ich wszechstronnego rozwoju. Głównym celem zespołu jest rozśpiewanie dzieci, wyrabianie poczucia rytmu i estetyki, nauka tańca i przede wszystkim wszechstronna ich rewalidacja. Uczniowie ci potrzebują wsparcia na wszystkich ich płaszczyznach rozwoju. Biorąc udział w próbach a szczególnie w występach pięknie integrują się ze swoimi pełnosprawnymi koleżankami i kolegami. Widocznie jest wzajemne wsparcie, tolerancja i wyrozumiałość. Współpraca w zespole wpływa korzystnie zarówno na dzieci niepełnosprawne, jak i ich pełnosprawnych rówieśników.

Zespół "Aksamitki" prezentował swoje wokalno - rytmiczne umiejętności na terenie całego kraju biorąc udział w prestiżowych Międzynarodowych Festiwalach Piosenki Dzieci i Młodzieży i koncertach telewizyjnych. Dzieci występowały na deskach Teatru Muzycznego w Gdyni, w Hotelu Holiday Inn w Gdańsku, w Ciechocinku na Festiwalu Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, w Szansie na Sukces - TVP2, w Krakowie z Arką Noego na zaproszenie Pani Anny Dymnej, a także telewizyjnym koncercie do Gwiazd w Skórczu, z gwiazdami estrady polskiej, takimi jak Pani Irena Santor, Maciej Miecznikowski z zespołem Leszcze, Szymon Wydra, cygański zespół "Roma" i Don Vasyl, a także z innymi artystami. Za każdym razem nasz zespół był gościem honorowym, a dzieci otrzymały piękne dyplomy, wspaniałe nagrody zarówno indywidualne i dla zespołu. Zespół otrzymał również list gratulacyjny wraz z nagrodą od śp. Prezydenta pana Lecha Kaczyńskiego. Aksamitki swoimi występami uświetniają także uroczystości szkolne. Występy przysparzają dzieciom mnóstwo radości i wrażeń, stwarzają okazję do ujawniania swoich marzeń i prezentacji małych talentów, a także integrują ze społeczeństwem.
Misja, której podjęła się dyrekcja szkoły i nauczyciele polegająca na włączeniu dzieci niepełnosprawnych do grupy ich zdrowych rówieśników i kompensowaniu ich braków psychofizycznych w pełni się w naszej szkole realizuje.

Plany na przyszłość dotyczące rozwoju integracji w naszej szkole, czyli co zamierzamy:

1). Warsztaty pogłębiając umiejętności wychowawcze rodziców i nauczycieli.
2). Wspólne wyjazdy integracyjne.
3). Prezentacje programu zespołu wokalno - rytmicznego "Aksamitki" na szerszym forum.
4). Ścisła współpraca z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi, przedszkolami i innymi szkołami integracyjnymi.
5). Pogłębianie współpracy z telewizją, (która już istnieje).
6). Nagłaśnianie tematyki integracyjnej w lokalnej prasie poprzez artykuły promujące integrację.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego