Szkoła Podstawowa nr 57 im. gen. Władysława Andersa w Gdańsku


Idź do treści

Menu główne:


INTEGRACJA

NASZA OFERTA

**************************************************************************************************************************************************************************************

Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych podmiotem integracji

w Szkole Podstawowej nr 57 w Gdańsku.

   Każde dziecko ma prawo do szczęścia i swego miejsca w społeczeństwie, a my rozumiemy to jako szczególne miejsce dziecka niepełnosprawnego w naszej szkole.
Jednym z priorytetów naszej szkoły jest integracja obejmująca ściśle połączone działania pedagogiczno - wychowawczo - opiekuńcze mające na celu dobro dziecka, aby każde dziecko w szkole i w klasie czuło się pełnowartościowe, miało te same prawa i obowiązki. Nasza szkoła jest szkołą bezpieczną. Zapewnia maksymalną opiekę, w której każde dziecko jest podmiotem.
Integracja w naszej szkole istnieje nieprzerwanie od 1999 r. Pierwsza klasa integracyjna powstała 1 września 1999 r. Obecnie mamy klasy: 0A, IA, IIA, i VA integracyjne. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych objęte są także rewalidacją indywidualną, logopedią i gimnastyką korekcyjną.
Wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców, wychowawców i nauczycieli decyzją dyrekcji i ogółu powstał na terenie szkoły Integracyjnej Klub Dyskusyjny.
Ponadto w celu szerszego przybliżenia problematyki integracyjnej dla rodziców prowadzone są w szkole okresowe szkolenia i spotkania poza szkołą.


Bardzo spektakularnym momentem w procesie dydaktyczno - wychowawczym dzieci niepełnosprawnych jest w naszej szkole zespół wokalno - rytmiczny "Aksamitki", którego integralną część stanowią dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Misja, której podjęła się dyrekcja szkoły i nauczyciele polegająca na włączeniu dzieci niepełnosprawnych do grupy ich zdrowych rówieśników i kompensowaniu ich braków psychicznych w pełni się w naszej szkole realizuje. (
więcej ...)

     Arleta Rutkowska

**************************************************************************************************************************************************************************************
Powrót do treści | Wróć do menu głównego