Szkoła Podstawowa nr 57 im. gen. Władysława Andersa w Gdańsku


Idź do treści

Menu główne:


KLUB EUROPEJSKI

NASZA OFERTA

**************************************************************************************************************************************************************************************


We are
(eT)winning


   Na kółku języka angielskiego i kółku językowo - plastycznym uczniowie współpracują ze szkołą ze Słowacji.
Projekt, nad jakim pracujemy ma nazwę:
"Chceme są lepsie spoznat", czyli chcemy się lepiej poznać. Językiem komunikacji jest angielski. Szkoły wymieniają się informacjami o swoich sławnych postaciach, kulturowych i przyrodniczych zabytkach.
Każda szkoła wykonuje ilustracje do otrzymanych materiałów od szkoły partnerskiej.
Na zakończenie projektu powstanie książka w językach angielskim, słowackim i polskim.


**************************************************************************************************************************************************************************************

**************************************************************************************************************************************************************************************

      1 aktywność: Przedstawienie zabytku kultury.

   Uczniowie mieli za zadanie opisanie wybranego zabytku kultury w języku angielskim, następnie zapisanie istniejącej legendy o opisywanym miejscu w języku własnego kraju. Po przesłaniu zadania do dzieci z kraju partnerskiego te z kolei miały wykonać ilustrację do przeczytanej legendy.

   - słowackie legendy o zabytkach kultury ( Bojnice Castle, Sasovsky Castle)
   - polskie ilustracje ( Bojnice Castle, Sasovsky Castle)

   - polskie legendy o zabytkach kultury ( Gdańskie Lwy, Smok Wawelski)
   - słowackie ilustracje ( Gdańskie Lwy, Smok Wawelski)

      
2 aktywność: Przedstawienie zabytku przyrodniczego.

   Uczniowie mieli za zadanie opisać w języku angielskim wybrany zabytek przyrodniczy swojego kraju, zapisać legendę dotyczącą tego zabytku w języku własnym. Po przesłaniu do szkoły partnerskiej - uczniowie wykonywali ilustrację do przeczytanych legend kraju sąsiedniego.

   - słowackie legendy o zabytkach przyrodniczych ( Krivan, Geyser)
   - polskie ilustracje ( Krivan)

   - polskie legendy o zabytkach przyrodniczych ( Dąb Bartek, Maczuga Herkulesa)
   - słowackie ilustracje ( Dąb Bartek, Maczuga Herkulesa_1, Maczuga Herkulesa_2)

      
3 aktywność: Przedstawienie sławnej osoby danego kraju.

   Uczniowie mieli za zadanie przedstawić w kilku zdaniach sławną osobę z danego kraju. Następnie opisać legendę lub historię związaną z tą osobą. Dzieci z kraju partnerskiego wykonały ilustracje do tych historii.

   - sławne polskie osobistości ( Jan Paweł II, Henryk Sienkiewicz)
   - słowackie ilustracje ( Jan Paweł II_1, Jan Paweł II_2, Henryk Sienkiewicz_1, Henryk Sienkiewicz_2)

   - sławne słowackie osobistości ( Janosik, Svatopluk)
   - polskie ilustracje ( Janosik, Svatopluk)Powrót do treści | Wróć do menu głównego