Szkoła Podstawowa nr 57 im. gen. Władysława Andersa w Gdańsku


Idź do treści

Menu główne:


NASZE DZIEJE

HISTORIA I TRADYCJE

DZIEJE SZKOŁY


25. 07. 1959 r. Położenie kamienia węgielnego pod budowę szkoły na terenie, gdzie w okresie niewoli Gdańska znajdowały się koszary pruskiej żandarmerii.
01. 09. 1960 r. Uroczysta inauguracja pierwszego roku szkolnego w nowym gmachu. Pierwszym dyrektorem szkoły jest Antoni Furdal. Funkcję tę pełni do roku 1968.
wrzesień 1961 r. Powstanie chóru szkolnego i zespołu instrumentalnego.
01. 09. 1968 r. Dyrektorem szkoły zostaje Jan Prucnal.
grudzień 1970 r. Jesteśmy świadkami tragicznych wydarzeń. W szkole stacjonują żołnierze, przed budynkiem stoją czołgi, na ulicach giną ludzie.
sierpień 1980 r. W sąsiedztwie szkoły w stoczni gdańskiej rozgrywają się ważne wydarzenia mające wpływ na historię Polski i Europy.
01. 09. 1985 r. Dyrektorem szkoły zostaje Lech Barnik.
01. 09. 1989 r. Szkołą kieruje Małgorzata Bąkowska.
01. 09. 1990 r. Dyrektorem szkoły zostaje długoletnia wicedyrektor Irena Dudzińska.
01. 09. 1991 r. Funkcję dyrektora obejmuje Józef Czerwiński.
05. 06. 1993 r. Szkoła otrzymuje imię generała Władysława Andersa.
maj 1994 r. W 50. rocznicę bitwy pod Monte Cassino delegacja szkoły składa hołd patronowi na cmentarzu Monte Cassino we Włoszech.
1995 r. Rozpoczyna działalność teatr szkolny "To i owo", późniejszy "Żaczek".
1996 r. Utworzenie pracowni komputerowej.
1997 r. Powstaje pięknie wyposażona czytelnia szkolna. Rozpoczynają się zajęcia w pracowniach: terapeutycznej i logopedycznej.
1998-1999 r. Kapitalny remont centralnego ogrzewania, sali gimnastycznej i jej zaplecza, pomieszczeń biurowych, toalet na parterze oraz portierni.
01. 09. 1999 r. Decyzją władz oświatowych szkoła staje się 6-letnią szkołą podstawową. Rozpoczynamy wprowadzanie w szkole reformy oświatowej.
1999 r. Utworzenie pierwszej klasy integracyjnej.
2000 r. Pożegnanie ostatniego rocznika uczniów klas VIII.
2000 r. Generalny remont boiska szkolnego, świetlicy i dachu szkoły.
maj 2000 r. Uroczyste obchody 40-lecia szkoły.
2003 r. Wycieczka szkolna szlakiem generała Stanisława Maczka do Belgii, Francji i Holandii.
2003 r. Otwarcie harcówki.
2003 r. Przystąpienie szkoły do klubu szkół noszących imione bohaterów II wojny światowej, którzy walczyli w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie. Przewodniczącym klubu zostaje dyrektor Józef Czerwiński.
2003 r. Szkoła zostaje organizatorem Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego dla uczniów klas IV - VI szkół podstawowych.
2003 r. Utworzenie Szkolnego Klubu Europejskiego.
2003 r. Uroczyste obchody 10-lecia nadania szkole imienia.
2003 r. Uzyskanie tytułu "Szkoła z klasą" przyznawanego w ramach akcji "Gazety Wyborczej", pod patronatem prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego.
2004 r. Wyjazd delegacji szkoły ze sztandarem na Monte Cassino.
2005 r. Zainicjowanie i zorganizowanie na terenie szkoły I Wojewódzkiego Konkursu Historycznego "Walki Polaków na frontach II wojny światowej" pod patronatem m. in. Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, ministra Janusza Krupskiego. Uczniowie naszej szkoły przygotowani przez wicedyrektor szkoły Liliannę Płoszaj uzyskiwali kilkakrotnie I miejsce.
2005 r. Przyznanie szkole certyfikatu "Atmosfera szkoły prowadzi do dobrych relacji w środowisku szkolnym" przez Kapitułę Pomorskich Certyfikatów Jakości Edukacji.
2005 r. Założenie szkolnej strony internetowej.
2005 r. Wyjazd delegacji szkoły do Bolonii i Loreto na obchody 50-lecia wyzwolenia Bolonii.
17. 10. 2008 r. Pożegnanie na cmentarzu w Oliwie wielkiego przyjaciela naszej społeczności szkolnej, gen. brygady Zygmunta Odrowąża - Zawadzkiego.
2010 r. Chór szkolny dwukrotnie zajmuje I miejsce w konkursach międzyszkolnych.
12. 04. 2010 r. Apel żałobny z modlitwą w intencji tragicznie zmarłych prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jego małżonki, Marii Kaczyńskiej, oraz towarzyszącej im polskiej delegacji na obchody 70. rocznicy mordu w Katyniu.
2010 r. Wizyta studyjna nauczycieli z wielu państw europejskich poświęcona problematyce ICT w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
14. 05. 2010 r. Uroczyste obchody jubileuszu 50-lecia istnienia szkoły.
grudzień 2010 r. Dyrektorem szkoły zostaje wieloletnia wicedyrektor Lilianna Płoszaj.
14. 10. 2011 r. Dzień Edukacji Narodowej - przyjacielska wizyta nauczycieli z Malmo.
10. 03. 2012 r. I Wojewódzki Konkurs Ortograficzny dla klas I-III.
11. 03. 2012 r. Spotkanie z autorem książki "Dziadek i niedźwiadek", p. Łukaszem Wierzbickim.
02. 06. 2013 r. Otwarcie szkolnego Placu Zabaw.
14. 10. 2013 r. Obchody 20. rocznicy nadania szkole imienia generała Władysława Andersa.
17. 09. 2014 r. Wizyta w szkole Pani Anny Marii Anders, córki generała Władysława Andersa, oddanie do użytku nowoczesnej szatni szkolnej.
VII - XII. 2015 r. Remont szkoły, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, posadzek na poszczególnych kondygnacjach, modernizacja boiska szkolnego.
listopad 2015 r. Uroczyste obchody 55-lecia szkoły.

ODZNACZENIA:

20. 11. 1965 r. Dyrektor szkoły Antoni Furdal zostaje odznaczony przez przewodniczącego Rady Państwa Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
03. 05. 2003 r. Dyrektor szkoły Józef Czerwiński zostaje odznaczony przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
07. 09. 2005 r. Uhonorowanie szkoły medalem "Pro Memoria" przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
07. 04. 2006 r. Przyznanie szkole Złotego Medalu Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.
13. 06. 2007 r. Wyróżnienie szkoły Brązowym Medalem "Za zasługi dla Obronności Kraju".


Powrót do treści | Wróć do menu głównego