Szkoła Podstawowa nr 57 im. gen. Władysława Andersa w Gdańsku


Idź do treści

Menu główne:


PASOWANIE NA UCZNIA

HISTORIA I TRADYCJE

PASOWANIE NA UCZNIA W SZKOŁACH MAJĄCYCH PATRONÓW WOJSKOWYCH


Większość szkół ma swojego patrona. Jego wybór określają odpowiednie przepisy i procedury. Patronami szkół są wybitni uczeni, twórcy kultury i sztuki, ludzie zasłużeni w dziedzinie oświaty i działalności społecznej, bohaterowie narodowi a nawet święci i błogosławieni.
W wyborze patrona uczestniczy cała społeczność danej szkoły. Patron musi stanowić wzór godny naśladowania, gdyż jego sylwetka, życiorys i wartości, jakim służył, kształtują postawy uczniów i tożsamość szkoły. Sylwetka patrona wpływa też na poczucie przynależności całej społeczności szkolnej do danej szkoły. Społeczność integruje się wokół patrona. Jego dokonania i głoszone przez niego ideały, ujmowane są w programach wychowawczych szkół. Znaczna część uroczystości szkolnych odbywa się zgodnie z przyjętym ceremoniałem, z udziałem pocztu sztandarowego i śpiewu hymnów: państwowego i szkoły.
Na terenie trójmiasta istnieje grupa szkół noszących imiona bohaterów II wojny światowej, którzy walczyli w ramach Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Są to następujące szkoły:
1. Szkoła Podstawowa nr 57
im. gen. Władysława Andersa w Gdańsku,
2. Szkoła Podstawowa nr 59
im. I Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka w Gdańsku,
3. Szkoła Podstawowa nr 69
im. gen. Stanisława Sosabowskiego w Gdańsku,
4. Szkoła Podstawowa nr 38
im. gen. Stanisława Maczka w Gdańsku,
5. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 9
im. gen. Władysława Sikorskiego w Sopocie,
6. Szkoła Podstawowa nr 17
im. Wiceadmirała Józefa Unruga w Gdyni,
Zarówno te jak i inne szkoły, tworzą Klub, którego koordynatorem jest Józef Czerwiński – dyrektor SP nr 57 w Gdańsku. Do szkół zrzeszonych w tym Klubie przychodzą i głoszą tam pogadanki, członkowie Stowarzyszenia Kombatantów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Kombatanci są też uczestnikami różnego rodzaju uroczystości szkolnych i dokonują pasowania uczniów klas I. Z kolei dyrektorzy szkół, nauczyciele, uczniowie i rodzice są zapraszani na uroczystości kombatanckie, ze składaniem wieńców przy pomniku gen. Stanisława Maczka w Gdańsku – Wrzeszczu włącznie.
Przedstawiciele tych szkół, wspólnie z Kombatantami i pocztami sztandarowymi, odwiedzają groby gen. Władysława Andersa na Monte Cassino i gen. Stanisława Maczka w Bredzie.
Dyrektorzy wymienionych szkół, nauczyciele a także sztandary posiadają szereg odznaczeń nadanych przez Ministra Obrony Narodowej, Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Stowarzyszenia kombatanckie.
Szkoły zrzeszone w omawianym Klubie skupiają się wokół hasła:
"Od współpracy militarnej w czasie II wojny światowej, do współpracy w zjednoczonej Europie”.
Wrzesień, październik, listopad, to miesiące, w których odbywają się pasowania uczniów klas I. Zwyczaj ten wywodzi się z dawnego ceremoniału pasowania na rycerza i współczesnego pasowania na oficera wojska polskiego.

W szkołach, które mają za patronów bohaterów II wojny światowej, ceremonia pasowania odbywa się w sposób szczególny. Zdawałoby się, że szczególnie dzisiaj, gdy mówimy o braku autorytetów i wartości, patron dla dzieci i młodzieży nie jest ważny. Na szczęście tak nie jest. Trzeba przeżyć wszystkie uroczystości szkolne szkół zrzeszonych w Klubie, aby się przekonać, że patron szkoły jest ważny. Szczególnie w dniu pasowania uczniów klas I, panuje bardzo uroczysty nastrój. Do szkoły przybywają uczniowie, rodzice, dziadkowie, kombatanci, inni zaproszeni goście.
W Szkole Podstawowej nr 57 im. gen. Władysława Andersa, przy dźwięku werbli, następuje wprowadzenie sztandaru szkoły, odśpiewanie hymnu państwowego. Następnie przemawia dyrektor szkoły. Najważniejszym jednak przemówieniem jest przemówienie prezesa Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Kombatantów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie p. płk Władysława Dwojaka. Podchodzi do mikrofonu żołnierz gen. Stanisława Maczka. Gdy zaczyna przemawiać, wszyscy zgromadzeni słuchają w ciszy jego refleksji o patronie, o wojnie i pokoju, o patriotyzmie i obowiązkach wobec szkoły, regionu, Polski, Europy i świata oraz własnego narodu. W takim momencie zatrzymuje się czas i snuje się tylko opowieść żołnierza…
Potem następuje pasowanie prawdziwą szablą oficerską. Po zakończeniu pasowania chór szkolny śpiewa pieśni patriotyczne i szkolne, następuje część artystyczna. Po uroczystości wszyscy jej uczestnicy udają się na wspólną kawę z ciastem przygotowanym przez rodziców.
W październiku bieżącego roku szkolnego, kiedy wraz z kombatantami udawałem się na poczęstunek, podeszła do mnie uczennica jednej ze starszych klas i powiedziała: „Fajna ta nasza szkoła a ten patron, to był gość.”
Uczniowie, więc doceniają rolę wybitnych postaci w wydarzeniach dziejowych. Mogą one być dla nich autorytetami. Młodzież chce pojmować historię nie tylko rozumem, ale także wyobraźnią. Wie, że dobrze może budować przyszłość tylko wtedy, kiedy patrzy na nią z perspektywy przeszłości.
W najbliższym czasie czeka nas spotkanie z wdową po gen. Władysławie Andersie, p. Ireną Anders, w Sejmie a w grudniu wspólny opłatek kombatantów, nauczycieli i innych zaproszonych osób.

Józef Czerwiński
Dyrektor SP 57 w Gdańsku (
w latach 1991-2010)


Powrót do treści | Wróć do menu głównego