Szkoła Podstawowa nr 57 im. gen. Władysława Andersa w Gdańsku


Idź do treści

Menu główne:


PLAN PRACY

NASZA OFERTA > ŚWIETLICA SZKOLNA

PROGRAM ŚWIETLICY SZKOLNEJ

2013/2014


Zadania:

1. Stworzenie odpowiednich warunków opiekuńczych i wychowawczych sprzyjających potrzebom i możliwościom rozwojowym dzieci, korzystnych dla ich wszechstronnego rozwoju.
2. Rozwijanie umiejętności organizowania i spędzania wolnego czasu poprzez gry i zabawy grupowe, słuchanie muzyki, ekspresję plastyczną, teatralną, czytanie literatury, majsterkowanie, rekreację…
3. Pogłębianie i utrwalanie wiadomości zdobytych w szkole, często przez odrabianie zadań domowych w świetlicy pod kierownictwem wychowawcy.
4. Rozbudzanie i pogłębianie zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień specjalnych.
5. Rozwijanie zachowań kultury bycia i życia codziennego.
6. Stwarzanie warunków oraz okazji do przebywania w grupie.
7. Wychowanie w zdrowiu i poczuciu bezpieczeństwa.
8. Współpraca z rodziną i wychowawcami wychowanków.

Główne treści pracy wychowawczej:

1. Bezpieczeństwo, pierwsza pomoc i zapobieganie wypadkom.
- Kształcenie i utrwalenie nawyków bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.
- Zapoznanie się z zasadami ruchu drogowego, ewakuacji, zasadami zachowania poza obiektem szkolnym.
2. Promocja zdrowia.
- Higiena osobista i dbałość o wygląd zewnętrzny.
- Stan zdrowia i rozwoju fizycznego.
3. Kształtowanie wrażliwości przyrodniczej i ekologicznej.
4. Obraz własnej osoby.
- Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i rozumienia przeżywanych stanów emocjonalnych.
- Kultura bycia i życia.
5. Przystosowanie społeczne i szkolne.
- Kształcenie umiejętności interpersonalnych (wyrażanie emocji, komunikacja, umiejętności asertywne, współdziałanie, umiejętności rozwiązywania konfliktów, podejmowania decyzji).
- Rozwijanie poczucia więzi ze "świetlicową społecznością".
- Poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin.
- Umacnianie więzi rodzinnej.
6. Tradycje narodowe i ludowe.
- Przybliżanie wydarzeń historycznych i postaci w nich uczestniczących.
- Święta i uroczystości państwowe, okolicznościowe, regionalne, ludowe.
7. Tradycje i uroczystości szkolne.

Rodzaje zajęć prowadzonych w świetlicy:

1. Gry i zabawy rozwoju osobowego i społecznego.
2. Ćwiczenia i techniki relaksacyjne i oddechowe (elementy muzykoterapii).
3. Rozwiązywanie konfliktów.
4. Aktywność twórcza, burza mózgów.
5. Zajęcia ekologiczne.
6. Konkursy różnego typu (szkolne i międzyszkolne).
7. Odrabianie i przygotowywanie się do lekcji.
8. Zabawy dramowe.
9. Zajęcia czytelnicze i medialne.
10. Edukacja ruchem.
11. Zajęcia sportowe.
12. Zajęcia plastyczno-techniczne (m.in. orgiami).
13. Pogadanki i filmy edukacyjne.

PLANY PRACY MIESIĘCZNE


Wrzesień

1. Przyjmowanie kart zgłoszeniowych dzieci do świetlicy, opracowanie przez komisję listy dzieci przyjętych.
2. Opracowanie planu zajęć świetlicy - rocznego oraz rozkładu dnia.
3. Zebranie z rodzicami.
4. Zapoznanie dzieci z "Regulaminem świetlicy", wyposażeniem Sali oraz rodzajami zajęć świetlicowych.
5. Zapoznanie z przepisami BHP (zasady bezpieczeństwa w świetlicy, na boisku i innych miejscach szkoły, zasady ewakuacji), bezpieczne poruszanie się po drogach (podst. znaki i przepisy ruchu drogowego).
6. Poznajemy się i dzielimy wspomnieniami z wakacji.
7. Rozmawiamy o higienie osobistej i kulturze spożywania posiłków oraz o kulturze bycia.
8. Dowiadujemy się jak efektywnie uczyć się i odpoczywać.
9. Poznajemy negatywny wpływ hałasu na zdrowie człowieka.
10. Pamiętamy o DNIU CHŁOPAKA.
11. Opracowanie z dziećmi świetlicowych rytuałów.

Październik

1. Obserwujemy piękno jesieni, bogactwo i różnorodność przyrody, zapoznajemy się z gatunkami roślin w okolicach szkoły.
2. Przygotowujemy jesienne bukiety i dekoracje.
3. Poznajemy zasady bezpiecznego i kulturalnego zachowania się podczas przebywania poza szkołą.
4. Pamiętamy o Dniu Edukacji, konkurs plastyczny "Mój nauczyciel".
5. Rozmawiamy o przyjaźni, koleżeństwie i pomocy wzajemnej.
6. Rozpoznajemy swoje mocne i słabe strony.
7. Integracyjna zabawa świetlicowa.

Listopad

1. Obserwujemy przygotowania przyrody do zimy.
2. Pamiętamy o Święcie Odzyskania Niepodległości.
3. Organizujemy szkolny konkurs orgiami.

Grudzień

1. Tradycje i zwyczaje świąteczne
2. Rozmawiamy o szacunku, miłości i tolerancji.
3. Rozmawiamy o naszych rodzinach i wzajemnej pomocy.
4. Obdarowujemy się drobnymi upominkami, przygotowujemy niespodzianki dla innych.
5. Uczymy się zasad bezpiecznych zabaw na śniegu i lodzie.
6. Ogłaszamy konkurs plastyczny "Zima moich marzeń".

Styczeń

1. Przygotowujemy zimową zabawę świetlicową.
2. Rozmawiamy o szacunku do starszych osób, Dzień Babci i Dziadka. Ogłaszamy konkurs "Nasi kochani dziadkowie".
3. Urządzamy zimowe zabawy pamiętając o zachowaniu ostrożności i odpowiednim ubiorze.
4. Przygotowujemy się do ferii zimowych, rozmawiamy o formach zimowego wypoczynku. Poznajemy swoje plany i marzenia.
5. Ogłaszamy konkurs literacki "Najciekawsza przygoda zimowa".

Luty

1. Dzielimy się wspomnieniami z ferii zimowych. Organizujemy świetlicowy konkurs literacki: "Najciekawsza przygoda zimowa".
2. Dokarmiamy ptaki. Projektujemy karmniki.
3. Czasami przeżywamy trudne sytuacje…Jak sobie z nimi radzić?
4. Rozmawiamy o przedwiośniu (28 II - 2 IV).
5. Bierzemy udział w III Międzyświetlicowym Turnieju Ortograficznym "Zmagania z ortografią na wesoło". Tworzymy świetlicowy mini słowniczek ortograficzny.

Marzec

1. Witamy wiosnę. Obserwujemy zmiany zachodzące w przyrodzie.
2. Poznajemy wiosenne kwiaty, rozmawiamy o ekologii.
3. Pamiętamy o Dniu Dziewczynek (8 III).
4. Uczymy się pomagać innym, prosić o pomoc.
5. Rozmawiamy o tradycjach Świąt Wielkanocnych.
6. Pamiętamy o Dniu Bałtyku (22 III) oraz Światowym Dniu Meteorologii.
7. Organizujemy szkolny konkurs plastyczny "My z nad Bałtyku".

Kwiecień

1. Bawimy się wesoło i z przymrużeniem oka w Dniu Ptaków (1 IV).
2. Rozmawiamy na temat zdrowia i higieny osobistej.
3. Poznajemy pracę lekarza i pielęgniarki. Światowy Dzień Zdrowia (7 IV).
4. Pamiętamy o Dniu Ziemi (22 IV).
5. Bierzemy udział w Międzyświetlicowym konkursie plastycznym "My z nad Bałtyku".
6. Obserwujemy pierwiośnie (2 IV - 15 V).

Maj

1. Uczymy się szacunku do książki. Rozmawiamy o jej historii i znaczeniu w życiu człowieka.
2. Zwracamy uwagę na bezpieczne zachowanie się podczas gier i zabaw terenowych.
3. Obserwujemy i doceniamy piękno wiosny (15 V - 20 VI).
4. Pamiętamy o Światowym Dniu Ptaków Wędrownych.
5. Organizujemy konkurs recytatorski pt. "Moja mama".

Czerwiec

1. Obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziecka.
2. Pamiętamy o naszych ojcach.
3. Poznajemy zagrożenia związane z kąpielą w wodzie oraz sytuacje zagrożeń ze strony innych osób.
4. Żegnamy trzecioklasistów, przygotowujemy się do bezpiecznych wakacji.
5. Przygotowujemy karty zgłoszeniowe dzieci do świetlicy i rozdajemy rodzicom.

            Nauczyciele świetlicy


Powrót do treści | Wróć do menu głównego