Szkoła Podstawowa nr 57 im. gen. Władysława Andersa w Gdańsku


Idź do treści

Menu główne:


ZADANIA

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

ZADANIA SEKCJI DEKORATORSKIEJ:


1). Przygotowanie akcentów dekoracyjnych na dyskoteki, konkursy, wystąpienia.
2). Pomoc nauczycielowi plastyki w przygotowaniu dekoracji na uroczystości szkolne.
3). Opieka nad gazetką Samorządu Uczniowskiego (na parterze, przy pokoju nauczycielskim).
4). Czuwanie nad aktualizacją wystroju sal lekcyjnych, ocena gazetek i przyznawanie punktów.

ZADANIA SEKCJI KULTURALNO - ROZRYWKOWEJ:


1). Organizacja i obsługa imprez szkolnych.
2). Organizacja konkursu o Janie Heweliuszu.
3). Organizacja konkursu o Patronie Szkoły i o Puchar Dyrektora Szkoły.
4). Organizacja Mikołajek, Walentynek, Dnia Wiosny i Dnia Dziecka.
5). Organizacja obchodów Dnia Ziemi.
6). Udział w miejskich uroczystościach obchodów rocznic świąt państwowych i lokalnych.
7). Organizacja i obsługa dyskotek szkolnych.

ZADANIA SEKCJI PORZĄDKOWEJ:


1). Pomoc nauczycielom podczas dyżurów.
2). Kontrola przestrzegania obowiązku chodzenia w mundurkach.
3). Kontrola przestrzegania obowiązku zmiany obuwia.
4). Dbałość o ład i estetykę sal lekcyjnych, toalet i korytarzy.
5). Pomoc w organizacji dyskotek szkolnych.
6). Pomoc w wydawaniu posiłków w stołówce dla klas 0-3.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego