Szkoła Podstawowa nr 57 im. gen. Władysława Andersa w Gdańsku


Idź do treści

Menu główne:


ZADANIA (przykłady IV-VI)

KONKURSY > ORTOGRAFICZNY

Przykłady zadań konkursowych ( pobierz)


Uzupełnij brakujące litery ą, ę lub połączenia literowe om, on, em, en w podanych wyrazach.

- t....t....t koni                  - r....ka na t....blaku

Uzupełnij luki w wyrazach.

ch czy h

ó czy u

rz czy ż

u…onorowany bo…ater
…ojny monar…a

tch....rzliwy ż...łwik
p....łk....la poł....dniowa

ko...uch z kołnie....em
p....yb....e....na latarnia

Uzupełnij odpowiednie zakończenia bezokoliczników.

- zale. . . . za skórę                  - bie. . . . na oślep                  - wzią. . . . przykład

Podaj regułę ortograficzną uzasadniającą pisownię podanych wyrazów (w przypadku wymiany głosek w nawiasie podaj odpowiedni wyraz).

Wyrazy

Uzasadnienie pisowni

przyschnięty

 

zgorzkniały

 

Podane nazwy zapisz literami pisanymi.

ULICA NA STOKU - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CIEŚNINA MAGELLANA - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JEŻOZWIERZ AFRYKAŃSKI - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SOPOCIANIN - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Do podanych wyrazów dopisz wyrazy pokrewne wyjaśniające ich pisownię. Wyróżnij odpowiednie litery.

zmę
żnieć - . . . . . . . . . . . .                  na piechotę - . . . . . . . . . . . . . . . . .                  warzyć - . . . . . . . . . . . . . . . .

Do podanych wyrazów dopisz przeczenie nie lub cząstkę by. Wyraźnie zaznacz pisownię łączną lub rozdzielną.

a)
cząstka by

upiec.......          byli.......          trzeba.......          że…….

b) przeczenie nie

..........bardzo          ..........widzą          ..........moc          ..........życiowy

Uzupełnij podane wyrazy zakończeniem -erz, -, lub -arz, -.

- papi . . . .         kołni . . . .            fałsz . . . .

- witr . . . .          kalend . . . .          mont . . . .

Uzupełnij podany tekst odpowiednimi znakami interpunkcyjnymi.

Bardzo lubię patrzeć na obrazy J. Chełmońskiego powiedziała Kasia

Ja też chętnie je oglądam dodała Magda

Patrz jak wspaniale oddany jest ruch na tym obrazie zachwyciła się Kasia


Powrót do treści | Wróć do menu głównego