W naszej szkole panuje serdeczna, rodzinna atmosfera. Łączymy świat wyobraźni z nauką. Przygotowujemy do uczenia się przez całe życie.
Wspieramy rozwój każdego ucznia, dbając o zdobywanie przez niego wiedzy w atrakcyjny sposób. Prowadzimy klasy ogólnodostępne,  Międzyszkolny Punkt Nauczania Języka Ukraińskiego dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, uczymy także języka polskiego cudzoziemców. 

Proponujemy bogatą ofertę zajęć dodatkowych. Realizujemy ciekawe projekty, konkursy, stosujemy innowacyjne metody nauczania. Rozwijamy zainteresowania naukowe, sportowe i artystyczne. Wzmacniamy, uczymy wiary we własne możliwości, szacunku dla innych ludzi, empatii, odpowiedzialności, wytrwałości, kreatywności, pracy zespołowej.

Rozbudzamy ciekawość poznawczą, uwrażliwiamy.

Przygotowujemy do życia w społeczeństwie, uczymy kochać swoje miasto i swoją ojczyznę.

Nasi nauczyciele to pasjonaci-specjaliści, którzy nieustannie wzbogacają swój warsztat pracy.

   

 

Our school is cosy, friendly to disabled pupils. There are general and integrated classes supporting physical and psychical development of all our children. 

Innovative methods of teaching are regularly applied. Interesting, various projects and competitions are carried out. Our pupils can take part in numerous, additional activities for example they can learn playing the guitar or singing in the choir.

The mission of our school is to teach creative methods of solving problems, develop different interests, pay attention to tolerance. In our school there are some immigrants from Ukraine.

In the afternoon there are special lessons of Ukrainian for them.

They can also attend lessons of Polish to improve their knowledge of our language especially communicative abilities.

Our most important aim is multi – cultural integration, getting rid of discrimination.

 

 

 

          NAJNOWSZE 
           aktualności:

 

         NAJNOWSZE 
         rekrutacja:

 

           NAJNOWSZE 
                inne:

 

          NAJNOWSZE 
            w szkole:


 Partnerzy szkoły :             

   

Free Joomla! template by Age Themes