W naszej szkole panuje serdeczna, rodzinna atmosfera. Łączymy świat wyobraźni z nauką. Przygotowujemy do uczenia się przez całe życie.
Wspieramy rozwój każdego ucznia, dbając o zdobywanie przez niego wiedzy w atrakcyjny sposób. Prowadzimy klasy ogólnodostępne,  Międzyszkolny Punkt Nauczania Języka Ukraińskiego dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, uczymy także języka polskiego cudzoziemców. 

Proponujemy bogatą ofertę zajęć dodatkowych. Realizujemy ciekawe projekty, konkursy, stosujemy innowacyjne metody nauczania. Rozwijamy zainteresowania naukowe, sportowe i artystyczne. Wzmacniamy, uczymy wiary we własne możliwości, szacunku dla innych ludzi, empatii, odpowiedzialności, wytrwałości, kreatywności, pracy zespołowej.

Rozbudzamy ciekawość poznawczą, uwrażliwiamy.

Przygotowujemy do życia w społeczeństwie, uczymy kochać swoje miasto i swoją ojczyznę.

Nasi nauczyciele to pasjonaci-specjaliści, którzy nieustannie wzbogacają swój warsztat pracy.

   

 

Our school is cosy, friendly to disabled pupils. There are general and integrated classes supporting physical and psychical development of all our children. 

Innovative methods of teaching are regularly applied. Interesting, various projects and competitions are carried out. Our pupils can take part in numerous, additional activities for example they can learn playing the guitar or singing in the choir.

The mission of our school is to teach creative methods of solving problems, develop different interests, pay attention to tolerance. In our school there are some immigrants from Ukraine.

In the afternoon there are special lessons of Ukrainian for them.

They can also attend lessons of Polish to improve their knowledge of our language especially communicative abilities.

Our most important aim is multi – cultural integration, getting rid of discrimination.

 

 

XVII WOJEWÓDZKI KONKURS ORTOGRAFICZNY

XVII  WOJEWÓDZKI  KONKURS  ORTOGRAFICZNY

DLA  KLAS  IV – VIII   SZKÓŁ  PODSTAWOWYCH

 

 

OrganizatorSzkoła Podstawowa nr 57 w Gdańsku

 

 

Cele:

 • motywowanie uczniów do poznania zasad polskiej ortografii
  i interpunkcji,
 • doskonalenie sprawności poprawnego posługiwania się językiem polskim w piśmie (kształcenie umiejętności stosowania wiedzy
  w praktycznym działaniu),
 • motywowanie nauczycieli do systematycznej pracy z uczniami nad doskonaleniem poprawności ortograficznej,
 • uwrażliwienie na piękno języka ojczystego.

 

Organizacja i przebieg konkursu:

 

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w pięciu kategoriach wiekowych:

-   uczniów klas IV,

 • uczniów klas V,
 • uczniów klas VI,
 • uczniów klas VII,
 • uczniów klas VIII.

 

 1. Zmagania konkursowe przebiegają w dwóch etapach:

           I etap - eliminacje szkolne,

           II etap - eliminacje międzyszkolne – finał wojewódzki.

 

 1. Eliminacje szkolne przeprowadza szkolna komisja konkursowa
  (na podstawie przygotowanych przez siebie sprawdzianów). Protokół
  z przebiegu konkursu (pobierz wzór protokołu) wraz z listą uczniów zakwalifikowanych do II etapu (2 uczniów kl. IV, 2 uczniów kl. V, 2 uczniów kl. VI, 2 uczniów kl. VII oraz 2 uczniów kl. VIII) SKK przesyła  do 20 grudnia 2018 na adres organizatorów:

 

       Szkoła Podstawowa nr 57 w Gdańsku, ul. Aksamitna 8, 80-858 Gdańsk  (tel./fax 58 301 34 96, 58 300 05 49; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

  W protokole należy zamieścić następujące dane: imię i nazwisko ucznia, klasę, imię i nazwisko polonisty.

Uwaga! Prosimy o sprawdzenie (telefoniczne lub za pośrednictwem poczty internetowej), czy protokoły dotarły do szkoły.

 1. Eliminacje międzyszkolne odbędą się 26 stycznia 2019 r.

o godz. 9:30 (klasy IV – VI),

o godz. 10:30 (klasy VII – VII).

Uczestnicy finału piszą 45 - minutowy sprawdzian ortograficzny składający się z dwóch części:

 • dyktanda słuchowego,
 • zadań sprawdzających znajomość zasad ortografii i interpunkcji języka polskiego (patrz: zakres wymagań WKO).

 

 1. Zadania do II etapu opracowują organizatorzy Konkursu (autorka zadań nie przygotowuje uczniów do udziału w konkursie; przekazuje zadania konkursowe komisji w dniu eliminacji). W skład komisji konkursowej etapu międzyszkolnego wchodzą nauczyciele poloniści ze szkół biorących udział
  w konkursie.
 2. W ciągu dwóch tygodni od dnia eliminacji międzyszkolnych organizatorzy Konkursu ogłaszają wyniki finału wojewódzkiego, publikując na stronie internetowej SP nr 57 w Gdańsku – www.sp57gda.pl listy uczestników
  XVII WKO wraz z liczbą uzyskanych przez nich punktów.
 3. Podsumowanie XVII WKO i wręczenie laureatom dyplomów i nagród

odbędzie się 27 lutego 2019 r. o godz. 10.00 w  SP nr 57 w Gdańsku.

 1. Zadania konkursowe nie będą udostępniane.

 

Uwaga! Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestników zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych oraz wizerunku na potrzeby konkursu.

                                                                                     Organizatorka Konkursu

                                                                                            Maria Bindas

 


 

 

 

 

 

          NAJNOWSZE 
           aktualności:

 

         NAJNOWSZE 
         rekrutacja:

 

           NAJNOWSZE 
                inne:

 

          NAJNOWSZE 
            w szkole:


 Partnerzy szkoły :             

   

Free Joomla! template by Age Themes