W naszej szkole panuje serdeczna, rodzinna atmosfera. Łączymy świat wyobraźni z nauką. Przygotowujemy do uczenia się przez całe życie.
Wspieramy rozwój każdego ucznia, dbając o zdobywanie przez niego wiedzy w atrakcyjny sposób. Prowadzimy klasy ogólnodostępne,  Międzyszkolny Punkt Nauczania Języka Ukraińskiego dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, uczymy także języka polskiego cudzoziemców. 

Proponujemy bogatą ofertę zajęć dodatkowych. Realizujemy ciekawe projekty, konkursy, stosujemy innowacyjne metody nauczania. Rozwijamy zainteresowania naukowe, sportowe i artystyczne. Wzmacniamy, uczymy wiary we własne możliwości, szacunku dla innych ludzi, empatii, odpowiedzialności, wytrwałości, kreatywności, pracy zespołowej.

Rozbudzamy ciekawość poznawczą, uwrażliwiamy.

Przygotowujemy do życia w społeczeństwie, uczymy kochać swoje miasto i swoją ojczyznę.

Nasi nauczyciele to pasjonaci-specjaliści, którzy nieustannie wzbogacają swój warsztat pracy.

   

 

Our school is cosy, friendly to disabled pupils. There are general and integrated classes supporting physical and psychical development of all our children. 

Innovative methods of teaching are regularly applied. Interesting, various projects and competitions are carried out. Our pupils can take part in numerous, additional activities for example they can learn playing the guitar or singing in the choir.

The mission of our school is to teach creative methods of solving problems, develop different interests, pay attention to tolerance. In our school there are some immigrants from Ukraine.

In the afternoon there are special lessons of Ukrainian for them.

They can also attend lessons of Polish to improve their knowledge of our language especially communicative abilities.

Our most important aim is multi – cultural integration, getting rid of discrimination.

 

 

VIII WOJEWÓDZKI KONKURS ORTOGRAFICZNY „ORTOGRAFICZNE ASY”

VIII  WOJEWÓDZKI  KONKURS  ORTOGRAFICZNY

„ORTOGRAFICZNE ASY”

DLA  KLAS  I – III   SZKÓŁ  PODSTAWOWYCH

 

OrganizatorSzkoła Podstawowa nr 57 w Gdańsku

 

Cele:

 • motywowanie uczniów do poznania zasad polskiej ortografii i interpunkcji,
 • doskonalenie sprawności poprawnego posługiwania się językiem polskim w piśmie,
 • rozwijanie umiejętności pisania ze słuchu, zachęcanie do starannego i estetycznego zapisu wyrazów,
 • odkrywanie talentów polonistycznych, wspieranie uczniów zdolnych            w rozwijaniu i poszerzaniu ich wiedzy i umiejętności.

 

Organizacja i przebieg konkursu:

 

 1. Konkurs jest przeprowadzany w trzech kategoriach wiekowych:

-    uczniów klas I,

 • uczniów klas II,
 • uczniów klas III.

 

 1. Eliminacje konkursowe przebiegają w dwóch etapach:

       I etap - eliminacje szkolne,

      II etap - eliminacje międzyszkolne – finał wojewódzki.

 

 1. Eliminacje szkolne przeprowadza szkolna komisja konkursowa na  podstawie przygotowanych przez siebie sprawdzianów. Protokół                         z przebiegu konkursu (pobierz wzór protokołu) wraz z listą uczniów zakwalifikowanych  do II etapu (2 uczniów kl. I, 2 uczniów kl. II i 2 uczniów kl. III) SKK przesyła  do 20 grudnia 2018 r. na adres organizatorów:

 

       Szkoła Podstawowa nr 57 w Gdańsku, ul. Aksamitna 8, 80-858 Gdańsk  (tel./fax 301 34 96, 300 05 49; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

     W protokole należy zamieścić następujące dane: imię i nazwisko ucznia,  klasę, imię i nazwisko nauczyciela.

Uwaga! Prosimy o sprawdzenie (telefoniczne lub za pośrednictwem poczty internetowej), czy protokoły dotarły do szkoły.

 1. 4. Eliminacje międzyszkolne odbędą się w 2 lutego 2019 r. o godz. 00. Uczestnicy finału piszą 45 - minutowy sprawdzian ortograficzny składający się z dwóch części:
  • dyktanda słuchowego,
  • zadań sprawdzających znajomość zasad ortografii i interpunkcji języka polskiego (patrz: zakres wymagań IV WKO).
 1. Zadania do II etapu opracowują organizatorzy Konkursu (autorka zadań nie przygotowuje uczniów do udziału w konkursie; przekazuje zadania konkursowe komisji w dniu eliminacji). W skład komisji konkursowej etapu międzyszkolnego wchodzą nauczyciele poloniści i nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej ze szkół biorących udział w konkursie.
 2. W ciągu dziesięciu dni od dnia eliminacji międzyszkolnych organizatorzy Konkursu ogłaszają wyniki finału wojewódzkiego, publikując na stronie internetowej SP nr 57 w Gdańsku – www.sp57gda.pl listy uczestników  Konkursu „Ortograficzne Asy” wraz z liczbą uzyskanych przez nich punktów.
 3. Podsumowanie Konkursu i wręczenie laureatom dyplomów i nagród odbędzie się 27 lutego 2019 r. o godz. 10.00 w SP nr 57 w Gdańsku.
 4. Zadania konkursowe nie będą udostępniane.

 

        Uwaga! Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestników zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych oraz wizerunku  na potrzeby konkursu.

                                                                         Organizatorka Konkursu

                                                                              Ewelina Michna

 

          NAJNOWSZE 
           aktualności:

 

         NAJNOWSZE 
         rekrutacja:

 

           NAJNOWSZE 
                inne:

 

          NAJNOWSZE 
            w szkole:


 Partnerzy szkoły :             

   

Free Joomla! template by Age Themes