VIII WOJEWÓDZKI KONKURS ORTOGRAFICZNY (Kl. I–III SP)

VIII  WOJEWÓDZKI  KONKURS  ORTOGRAFICZNY

„ORTOGRAFICZNE ASY”

DLA  KLAS  I – III   SZKÓŁ  PODSTAWOWYCH

 

OrganizatorSzkoła Podstawowa nr 57 w Gdańsku

 

Cele:

 • motywowanie uczniów do poznania zasad polskiej ortografii i interpunkcji,
 • doskonalenie sprawności poprawnego posługiwania się językiem polskim w piśmie,
 • rozwijanie umiejętności pisania ze słuchu, zachęcanie do starannego i estetycznego zapisu wyrazów,
 • odkrywanie talentów polonistycznych, wspieranie uczniów zdolnych            w rozwijaniu i poszerzaniu ich wiedzy i umiejętności.

 

Organizacja i przebieg konkursu:

 

 1. Konkurs jest przeprowadzany w trzech kategoriach wiekowych:

-    uczniów klas I,

 • uczniów klas II,
 • uczniów klas III.

 

 1. Eliminacje konkursowe przebiegają w dwóch etapach:

       I etap - eliminacje szkolne,

      II etap - eliminacje międzyszkolne – finał wojewódzki.

 

 1. Eliminacje szkolne przeprowadza szkolna komisja konkursowa na  podstawie przygotowanych przez siebie sprawdzianów. Protokół                         z przebiegu konkursu (pobierz wzór protokołu) wraz z listą uczniów zakwalifikowanych  do II etapu (2 uczniów kl. I, 2 uczniów kl. II i 2 uczniów kl. III) SKK przesyła  do 20 grudnia 2018 r. na adres organizatorów:

 

       Szkoła Podstawowa nr 57 w Gdańsku, ul. Aksamitna 8, 80-858 Gdańsk  (tel./fax 301 34 96, 300 05 49; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

     W protokole należy zamieścić następujące dane: imię i nazwisko ucznia,  klasę, imię i nazwisko nauczyciela.

Uwaga! Prosimy o sprawdzenie (telefoniczne lub za pośrednictwem poczty internetowej), czy protokoły dotarły do szkoły.

 1. 4. Eliminacje międzyszkolne odbędą się w 2 lutego 2019 r. o godz. 00. Uczestnicy finału piszą 45 - minutowy sprawdzian ortograficzny składający się z dwóch części:
  • dyktanda słuchowego,
  • zadań sprawdzających znajomość zasad ortografii i interpunkcji języka polskiego (patrz: zakres wymagań IV WKO).
 1. Zadania do II etapu opracowują organizatorzy Konkursu (autorka zadań nie przygotowuje uczniów do udziału w konkursie; przekazuje zadania konkursowe komisji w dniu eliminacji). W skład komisji konkursowej etapu międzyszkolnego wchodzą nauczyciele poloniści i nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej ze szkół biorących udział w konkursie.
 2. W ciągu dziesięciu dni od dnia eliminacji międzyszkolnych organizatorzy Konkursu ogłaszają wyniki finału wojewódzkiego, publikując na stronie internetowej SP nr 57 w Gdańsku – www.sp57gda.pl listy uczestników  Konkursu „Ortograficzne Asy” wraz z liczbą uzyskanych przez nich punktów.
 3. Podsumowanie Konkursu i wręczenie laureatom dyplomów i nagród odbędzie się 27 lutego 2019 r. o godz. 10.00 w SP nr 57 w Gdańsku.
 4. Zadania konkursowe nie będą udostępniane.

 

        Uwaga! Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestników zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych oraz wizerunku  na potrzeby konkursu.

                                                                         Organizatorka Konkursu

                                                                               Ewelina Michna

 ZOBACZ TEŻ"

   

 

 

 

 

 

Free Joomla! template by Age Themes