VIII Wojewódzki Konkurs Ortograficzny „Ortograficzne Asy”: Zakres wymagań

Zakres wymagań

 

Klasa I

 1. Pisownia wyrazów wielką literą: imiona, nazwiska, tytuły, nazwy geograficzne.
 2. Interpunkcja: przecinek przy wyliczaniu.
 3. Stosowanie zwrotów grzecznościowych w liście.
 4. Stosowanie zasady pisowni „nie” z czasownikami.
 5. Pisownia wyrazów z „ó” wymiennym i niewymiennym. Uzasadnianie pisowni wyrazów z „ó” wymiennym (ogród – ogrody).
 6. Pisownia wyrazów z „rz” wymiennym i niewymiennym.
 7. Pisownia wyrazów z „h”.

 

Klasa II

 1. Pisownia wyrazów ze spółgłoskami miękkimi.
 2. Pisownia wyrazów wielką literą: imiona, nazwiska, tytuły, nazwy geograficzne, zwroty grzecznościowe, nazwy świąt.
 3. Stosowanie zasady pisowni „nie” z czasownikami.
 4. Pisownia wyrazów z „ó” wymiennym i niewymiennym. Znajomość zasad pisowni wyrazów z „ó” wymiennym. Pisownia wyrazów w liczbie mnogiej z zakończeniami „-ów”.
 5. Pisownia wyrazów z „u”. Pisownia czasowników z zakończeniem „-uje".
 6. Znajomość zasad pisowni wyrazów z „rz” wymiennym (wymiana na „r”, „rz” po spółgłoskach, nazwy zawodów z zakończeniem „-arz”).
 7. Pisownia wyrazów z „rz” niewymiennym.
 8. Pisownia wyrazów z „ż” (wymiana „ż” na „g”).
 9. Pisownia wyrazów z „h” i „ch”.

 

Klasa III

 1. Pisownia wyrazów wielką literą.
 2. Pisownia wyrazów z „ó” wymiennym i niewymiennym. Pisownia wyrazów z zakończeniami „-ów”, „-ówka”.
 3. Pisownia wyrazów z „rz” wymiennym i niewymiennym. Pisownia wyrazów „rz” po spółgłoskach.
 4. Pisownia wyrazów z „ż” wymiennym (na „g”, „s”, „z”, „ź”, „h”, „dz”) i niewymiennym.
 5. Pisownia wyrazów z „ch” i „h”.
 6. Pisownia czasowników i przymiotników z przeczeniem „nie”.

Free Joomla! template by Age Themes