XVI WOJEWÓDZKI KONKURS ORTOGRAFICZNY (KL. IV – VII)

  

 OrganizatorSzkoła Podstawowa nr 57 w Gdańsku 

 Cele:

 • motywowanie uczniów do poznania zasad polskiej ortografii
  i interpunkcji,
 • doskonalenie sprawności poprawnego posługiwania się językiem polskim w piśmie (kształcenie umiejętności stosowania wiedzy
  w praktycznym działaniu),
 • motywowanie nauczycieli do systematycznej pracy z uczniami nad doskonaleniem poprawności ortograficznej,
 • uwrażliwienie na piękno języka ojczystego.

 

Organizacja i przebieg konkursu:

 

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w czterech kategoriach wiekowych:

-   uczniów klas IV,

 • uczniów klas V,
 • uczniów klas VI,
 • uczniów klas VII.

 

 1. Zmagania konkursowe przebiegają w dwóch etapach:

           I etap - eliminacje szkolne,

           II etap - eliminacje międzyszkolne – finał wojewódzki.

 

 1. Eliminacje szkolne przeprowadza szkolna komisja konkursowa
  (na podstawie przygotowanych przez siebie sprawdzianów). Protokół
  z przebiegu konkursu (pobierz wzór protokołu) wraz z listą uczniów zakwalifikowanych do II etapu (2 uczniów kl. IV, 2 uczniów kl. V, 2 uczniów kl. VI oraz 2 uczniów kl. VII) SKK przesyła  do 10 stycznia 2018 na adres organizatorów:

 

  Szkoła Podstawowa nr 57 w Gdańsku, ul. Aksamitna 8, 80-858 Gdańsk  (tel./fax 58 301 34 96, 58 300 05 49; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

  W protokole należy zamieścić następujące dane: imię i nazwisko ucznia, klasę, imię i nazwisko polonisty.

Uwaga! Prosimy o sprawdzenie (telefoniczne lub za pośrednictwem poczty internetowej), czy protokoły dotarły do szkoły.

 1. Eliminacje międzyszkolne odbędą się 17 lutego 2018 r.

o godz. 9:30 (klasy IV – V),

o godz. 10:30 (klasy VI – VII).

Uczestnicy finału piszą 45 - minutowy sprawdzian ortograficzny składający się z dwóch części:

 • dyktanda słuchowego,
 • zadań sprawdzających znajomość zasad ortografii i interpunkcji języka polskiego (patrz: zakres wymagań WKO).

 

 1. Zadania do II etapu opracowują organizatorzy Konkursu (autorka zadań nie przygotowuje uczniów do udziału w konkursie; przekazuje zadania konkursowe komisji w dniu eliminacji). W skład komisji konkursowej etapu międzyszkolnego wchodzą nauczyciele poloniści ze szkół biorących udział
  w konkursie.
 2. W ciągu dwóch tygodni od dnia eliminacji międzyszkolnych organizatorzy Konkursu ogłaszają wyniki finału wojewódzkiego, publikując na stronie internetowej SP nr 57 w Gdańsku – www.sp57gda.pl listy uczestników
  XVI WKO wraz z liczbą uzyskanych przez nich punktów.
 3.   Podsumowanie XVI WKO i wręczenie laureatom dyplomów i nagród odbędzie się 14 marca 2018 r. o godz. 10.00 w  SP nr 57 w Gdańsku.
 1. Zadania konkursowe nie będą udostępniane.

 

Uwaga! Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestników zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych oraz wizerunku na potrzeby konkursu.

                                                                                                                                Organizatorki  Konkursu

                                                                                                                              Maria Bindas i Danuta Płókarz

 


 

 

 

 

Free Joomla! template by Age Themes