Muzeum Złota oraz Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji zapraszają do udziału w 6 edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Piękno drzemiące w wulkanach”. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat.

Inspiracją pracy powinien być dowolnie wybrany obiekt, mający związek z wulkanem lub procesem wulkanicznym. W pracy należy zaprezentować np: proces geologiczny, górę lub stożek wulkaniczny, budowę wulkanu, erupcję wulkanu, materiały wulkaniczne wyrzucone z głębi ziemi, ślady, efekty i pozostałości działalności wulkanicznej, skały, minerały itp. Pracę należy wykonać w formacie A3 (duży blok), dowolną techniką plastyczną (farba, tusz, kredka, batik, witraż, collage, wyklejanie, techniki własne).

Nowodworski Ośrodek Kultury oraz Towarzystwo Historyczne im.Szembeków zapraszają dzieci i młodzież do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Dzieła Aleksandra Fredry w malarstwie i rysunku”. Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich typów szkół.
Główne założenia konkursu:
- promocja twórczości Aleksandra Fredry wśród dzieci i młodzieży,
- rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz zdolności artystycznych,
- upowszechnianie inicjatyw twórczych.

Urząd Transportu kolejowego aprasza dzieci z klas I-III szkół podstawowych do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Torowisko to nie boisko”.

Celem konkursu jest propagowanie zasad bezpieczeństwa oraz wzorców odpowiedzialnego zachowania się na obszarach stacji, przystanków i przejazdów kolejowych. Zachęcamy do nauki poprzez zabawę, wykorzystanie wyobraźni i oryginalnych pomysłów małych twórców.

Qubus Group wraz z Queverton zapraszają wszystkich fanów i czytelników literatury fantasy do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Literatury Fantasy „Źródła Marzeń – Sources of Dreams” 2017. Nagroda główna to osiem 12-dniowych wakacyjnych wyjazdów do polskich zamków na obóz Szkoły Czarodziejów dla fanów Harry’ego Pottera lub Szkoły Tropicieli Queverton dla fanów Opowieści z Narnii, Władcy Pierścieni i zwiadowcy Willa Treaty’ego.

Konkurs „Źródła Marzeń – Sources of Dreams” przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych i ma na celu przede wszystkim propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz promowanie literatury ciekawej, zajmującej, a jednocześnie przekazującej pozytywne wartości, m.in. przyjaźni, odpowiedzialności, odwagi oraz wytrwałości w dążeniu do celu. Konkurs daje uczniom możliwość sprawdzenia swoich umiejętności czytania ze zrozumieniem, wyszukiwania i analizowania informacji, redagowania krótkich tekstów użytkowych oraz skonfrontowania ich z rówieśnikami z innych miejscowości.

II  OGÓLNOPOLSKI KONKURS TWÓRCZOŚCI  PLASTYCZNEJ  „KWIAT DZIEŁEM DOSKONAŁYM"  pod hasłem „ KWIATY POLNE I LEŚNE” Pod honorowym patronatem 
Burmistrza Polkowic  Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubin organizuje:                                                                                                                                 
Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Polkowicach Skorpion Polkowice

Konkurs Plastyczny „Kwiat dziełem doskonałym” jest zaproszeniem skierowanym do dzieci, młodzieży  i ludzi starszych. Celem konkursu jest rozbudzenie  zainteresowania  różnymi gatunkami kwiatów rosnących w Polsce oraz nawiązanie współpracy przez mieszkańców z różnych regionów kraju w zakresie ochrony przyrody ojczystej.

Galeria Twórczości Plastycznej Młodych działająca w Młodzieżowym Domu Kultury „Śródmieście” we Wrocławiu ogłasza ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży:

„Sztuka smaku – kuchnia artystyczna. Sztuka kulinarna i jej kulturotwórczy wymiar” 4 edycja

REGULAMIN

1. Wiek uczestników: od 4 do 20 lat (nie przyjmujemy prac zbiorowych))

2. Proponowane techniki realizacji: malarstwo, fotografia, rysunek, rzeźba, relief (np.: szkło, ceramika, drewno, tektura, drut), grafika komputerowa, techniki własne.

3. format: dowolny, ale nie przekraczający wymiarów 50x70 cm, dla rzeźby format nie przekraczający 30x30x30 cm

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych „Świetlik”, zwanego dalej Konkursem, jest Fundacja Akademia Młodych Odkrywców z siedzibą w Krakowie przy os. Bohaterów Września 12/5, 31-620 Kraków, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000441764, zwana dalej Fundacją lub Organizatorem.

Celem Konkursu jest propagowanie nauk przyrodniczych wśród uczniów szkół podstawowych. Konkurs ma zasięg ogólnopolski.

Celem konkursu jest kultywowanie obrzędów i tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.

Uczestnicy
1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież , dorośli wykonawcy indywidualni lub grupa rówieśnicza. Dopuszcza się następujące kategorie wiekowe:

- uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej

- uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej

Ogólnopolski konkurs „Eksperyment Łańcuchowy” to inicjatywa promująca praktyczne podejście do nauki fizyki. Konkurs organizowany jest przez Koło Naukowe Biofizyki Molekularnej i Fizyki Medycznej oraz Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Wydziałem Edukacji Uniwersytetu w Lublanie.

Głównym celem projektu "Wielka Liga Czytelników" jest tworzenie mody na czytanie wśród rodzin. Pragniemy, aby czytający rodzic stanowił dobry przykład dla dziecka i był dla niego promotorem kultury.  

 

 

 

 

 

 Ogólnopolski konkurs plastyczny „Strażnicy Sieci” jest skierowany do uczniów w wieku 8-12 lat oraz do szkół.
Celem projektu jest zwrócenie uwagi na tak ważną kwestię jak bezpieczne korzystanie z Internetu. W ramach projektu chcemy poprzez edukację i działania artystyczne stworzyć wśród uczniów społeczność Strażników Sieci, którzy będą świadomi zagrożeń płynących z Cyberprestrzeni i będą chronić zarówno siebie, jak i swoich rówieśników.    

Strona 1 z 2

Free Joomla! template by Age Themes