OrganizatorSzkoła Podstawowa nr 57 w Gdańsku

 

 Cele:

 • motywowanie uczniów do poznania zasad polskiej ortografii
  i interpunkcji,
 • doskonalenie sprawności poprawnego posługiwania się językiem polskim w piśmie (kształcenie umiejętności stosowania wiedzy
  w praktycznym działaniu),
 • motywowanie nauczycieli do systematycznej pracy z uczniami nad doskonaleniem poprawności ortograficznej,
 • uwrażliwienie na piękno języka ojczystego.

 

Organizacja i przebieg konkursu:

 

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w czterech kategoriach wiekowych:

-   uczniów klas IV,

 • uczniów klas V,
 • uczniów klas VI,
 • uczniów klas VII.

 

 1. Zmagania konkursowe przebiegają w dwóch etapach:

           I etap - eliminacje szkolne,

           II etap - eliminacje międzyszkolne – finał wojewódzki.

 

 1. Eliminacje szkolne przeprowadza szkolna komisja konkursowa
  (na podstawie przygotowanych przez siebie sprawdzianów). Protokół
  z przebiegu konkursu (pobierz wzór protokołu) wraz z listą uczniów zakwalifikowanych do II etapu (2 uczniów kl. IV, 2 uczniów kl. V, 2 uczniów kl. VI oraz 2 uczniów kl. VII) SKK przesyła  do 10 stycznia 2018 na adres organizatorów:

 

  Szkoła Podstawowa nr 57 w Gdańsku, ul. Aksamitna 8, 80-858 Gdańsk  (tel./fax 58 301 34 96, 58 300 05 49; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

  W protokole należy zamieścić następujące dane: imię i nazwisko ucznia, klasę, imię i nazwisko polonisty.

Uwaga! Prosimy o sprawdzenie (telefoniczne lub za pośrednictwem poczty internetowej), czy protokoły dotarły do szkoły.

 1. Eliminacje międzyszkolne odbędą się 17 lutego 2018 r.

o godz. 9:30 (klasy IV – V),

o godz. 10:30 (klasy VI – VII).

Uczestnicy finału piszą 45 - minutowy sprawdzian ortograficzny składający się z dwóch części:

 • dyktanda słuchowego,
 • zadań sprawdzających znajomość zasad ortografii i interpunkcji języka polskiego (patrz: zakres wymagań WKO).

 

 1. Zadania do II etapu opracowują organizatorzy Konkursu (autorka zadań nie przygotowuje uczniów do udziału w konkursie; przekazuje zadania konkursowe komisji w dniu eliminacji). W skład komisji konkursowej etapu międzyszkolnego wchodzą nauczyciele poloniści ze szkół biorących udział
  w konkursie.
 2. W ciągu dwóch tygodni od dnia eliminacji międzyszkolnych organizatorzy Konkursu ogłaszają wyniki finału wojewódzkiego, publikując na stronie internetowej SP nr 57 w Gdańsku – www.sp57gda.pl listy uczestników
  XVI WKO wraz z liczbą uzyskanych przez nich punktów.
 3.   Podsumowanie XVI WKO i wręczenie laureatom dyplomów i nagród odbędzie

się 14 marca 2018 r. o godz. 10.00 w  SP nr 57 w Gdańsku.

 1. Zadania konkursowe nie będą udostępniane.

 

Uwaga! Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestników zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych oraz wizerunku na potrzeby konkursu.

                                                                                                                                Organizatorki  Konkursu

                                                                                                                              Maria Bindas i Danuta Płókarz

 


 

 

 

 

Muzeum Złota oraz Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji zapraszają do udziału w 6 edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Piękno drzemiące w wulkanach”. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat.

Inspiracją pracy powinien być dowolnie wybrany obiekt, mający związek z wulkanem lub procesem wulkanicznym. W pracy należy zaprezentować np: proces geologiczny, górę lub stożek wulkaniczny, budowę wulkanu, erupcję wulkanu, materiały wulkaniczne wyrzucone z głębi ziemi, ślady, efekty i pozostałości działalności wulkanicznej, skały, minerały itp. Pracę należy wykonać w formacie A3 (duży blok), dowolną techniką plastyczną (farba, tusz, kredka, batik, witraż, collage, wyklejanie, techniki własne).

Nowodworski Ośrodek Kultury oraz Towarzystwo Historyczne im.Szembeków zapraszają dzieci i młodzież do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Dzieła Aleksandra Fredry w malarstwie i rysunku”. Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich typów szkół.
Główne założenia konkursu:
- promocja twórczości Aleksandra Fredry wśród dzieci i młodzieży,
- rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz zdolności artystycznych,
- upowszechnianie inicjatyw twórczych.

Urząd Transportu kolejowego aprasza dzieci z klas I-III szkół podstawowych do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Torowisko to nie boisko”.

Celem konkursu jest propagowanie zasad bezpieczeństwa oraz wzorców odpowiedzialnego zachowania się na obszarach stacji, przystanków i przejazdów kolejowych. Zachęcamy do nauki poprzez zabawę, wykorzystanie wyobraźni i oryginalnych pomysłów małych twórców.

Qubus Group wraz z Queverton zapraszają wszystkich fanów i czytelników literatury fantasy do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Literatury Fantasy „Źródła Marzeń – Sources of Dreams” 2017. Nagroda główna to osiem 12-dniowych wakacyjnych wyjazdów do polskich zamków na obóz Szkoły Czarodziejów dla fanów Harry’ego Pottera lub Szkoły Tropicieli Queverton dla fanów Opowieści z Narnii, Władcy Pierścieni i zwiadowcy Willa Treaty’ego.

Konkurs „Źródła Marzeń – Sources of Dreams” przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych i ma na celu przede wszystkim propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz promowanie literatury ciekawej, zajmującej, a jednocześnie przekazującej pozytywne wartości, m.in. przyjaźni, odpowiedzialności, odwagi oraz wytrwałości w dążeniu do celu. Konkurs daje uczniom możliwość sprawdzenia swoich umiejętności czytania ze zrozumieniem, wyszukiwania i analizowania informacji, redagowania krótkich tekstów użytkowych oraz skonfrontowania ich z rówieśnikami z innych miejscowości.

II  OGÓLNOPOLSKI KONKURS TWÓRCZOŚCI  PLASTYCZNEJ  „KWIAT DZIEŁEM DOSKONAŁYM"  pod hasłem „ KWIATY POLNE I LEŚNE” Pod honorowym patronatem 
Burmistrza Polkowic  Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubin organizuje:                                                                                                                                 
Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Polkowicach Skorpion Polkowice

Konkurs Plastyczny „Kwiat dziełem doskonałym” jest zaproszeniem skierowanym do dzieci, młodzieży  i ludzi starszych. Celem konkursu jest rozbudzenie  zainteresowania  różnymi gatunkami kwiatów rosnących w Polsce oraz nawiązanie współpracy przez mieszkańców z różnych regionów kraju w zakresie ochrony przyrody ojczystej.

Galeria Twórczości Plastycznej Młodych działająca w Młodzieżowym Domu Kultury „Śródmieście” we Wrocławiu ogłasza ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży:

„Sztuka smaku – kuchnia artystyczna. Sztuka kulinarna i jej kulturotwórczy wymiar” 4 edycja

REGULAMIN

1. Wiek uczestników: od 4 do 20 lat (nie przyjmujemy prac zbiorowych))

2. Proponowane techniki realizacji: malarstwo, fotografia, rysunek, rzeźba, relief (np.: szkło, ceramika, drewno, tektura, drut), grafika komputerowa, techniki własne.

3. format: dowolny, ale nie przekraczający wymiarów 50x70 cm, dla rzeźby format nie przekraczający 30x30x30 cm

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych „Świetlik”, zwanego dalej Konkursem, jest Fundacja Akademia Młodych Odkrywców z siedzibą w Krakowie przy os. Bohaterów Września 12/5, 31-620 Kraków, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000441764, zwana dalej Fundacją lub Organizatorem.

Celem Konkursu jest propagowanie nauk przyrodniczych wśród uczniów szkół podstawowych. Konkurs ma zasięg ogólnopolski.

Celem konkursu jest kultywowanie obrzędów i tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.

Uczestnicy
1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież , dorośli wykonawcy indywidualni lub grupa rówieśnicza. Dopuszcza się następujące kategorie wiekowe:

- uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej

- uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej

Ogólnopolski konkurs „Eksperyment Łańcuchowy” to inicjatywa promująca praktyczne podejście do nauki fizyki. Konkurs organizowany jest przez Koło Naukowe Biofizyki Molekularnej i Fizyki Medycznej oraz Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Wydziałem Edukacji Uniwersytetu w Lublanie.

Głównym celem projektu "Wielka Liga Czytelników" jest tworzenie mody na czytanie wśród rodzin. Pragniemy, aby czytający rodzic stanowił dobry przykład dla dziecka i był dla niego promotorem kultury.  

 

 

 

 

 

 Ogólnopolski konkurs plastyczny „Strażnicy Sieci” jest skierowany do uczniów w wieku 8-12 lat oraz do szkół.
Celem projektu jest zwrócenie uwagi na tak ważną kwestię jak bezpieczne korzystanie z Internetu. W ramach projektu chcemy poprzez edukację i działania artystyczne stworzyć wśród uczniów społeczność Strażników Sieci, którzy będą świadomi zagrożeń płynących z Cyberprestrzeni i będą chronić zarówno siebie, jak i swoich rówieśników.    

Strona 1 z 2

slider

Brak grafik

Free Joomla! template by Age Themes