Konkurs na Szopkę Bożonarodzenbiową

Celem konkursu jest kultywowanie obrzędów i tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.

Uczestnicy
1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież , dorośli wykonawcy indywidualni lub grupa rówieśnicza. Dopuszcza się następujące kategorie wiekowe:

- uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej

- uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej

-uczniowie ze szkół gimnazjalnych i średnich czy uczelni ,dorośli

2. W obydwu kategoriach dopuszcza się prace indywidualne i zbiorowe, przy czym praca zbiorowa. Każdy uczestnik lub grupa może zgłosić tylko jedną szopkę.

 

Zasady przygotowania prac

1. Szopka Bożonarodzeniowa może być wykonana według wszelkich możliwości twórczych. Dopuszcza się dowolność inspiracji i użytych form, z zastrzeżeniami:

- forma szopki i jej wykonanie musi być  obrazem  dla tradycji bożonarodzeniowych

- wszystkie elementy szopki muszą być wykonane własnoręcznie przez uczestników  biorących udział w konkursie. Niedopuszczalne jest użycie elementów z seryjnej produkcji, np. gotowych figurek, obrazów .

2. Szopki nie spełniające powyższych kryteriów nie będą oceniane w konkursie.

3. Każdą szopkę należy zaopatrzyć w metryczkę i kopertę z kartą zgłoszeniową wg załączonego wzoru.

Zobacz więcej: http://otwartyuniwersytet.pl/?p=3514

 

Free Joomla! template by Age Themes