Konkurs przyrodniczy ŚWIETLIK

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych „Świetlik”, zwanego dalej Konkursem, jest Fundacja Akademia Młodych Odkrywców z siedzibą w Krakowie przy os. Bohaterów Września 12/5, 31-620 Kraków, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000441764, zwana dalej Fundacją lub Organizatorem.

Celem Konkursu jest propagowanie nauk przyrodniczych wśród uczniów szkół podstawowych. Konkurs ma zasięg ogólnopolski.

Konkurs przeprowadzany jest w szkołach podstawowych, zwanych dalej Szkołami, każdego typu na terenie całego kraju na sześciu poziomach:

Poziom I – klasa 1 szkoły podstawowej,
Poziom II – klasa 2 szkoły podstawowej,
Poziom III – klasa 3 szkoły podstawowej,
Poziom IV – klasa 4 szkoły podstawowej,
Poziom V – klasa 5 szkoły podstawowej,
Poziom VI – klasa 6 szkoły podstawowej.

Konkurs przebiega w dwóch etapach: etap przygotowawczy oraz test finałowy. Etap przygotowawczy do Konkursu, polegający na wykonaniu zestawu doświadczeń konkursowych przez uczestników, odbywa się w dowolnym terminie od dnia 18 stycznia do dnia 14 marca 2017 r. Drugi etap, czyli Test Finałowy, X edycji Konkursu odbędzie się 14 marca 2017 r., przy czym godzina rozpoczęcia pisania testu ustalone zostaje pomiędzy 8:50 a 9:30. Test Finałowy może odbywać się w wielu salach szkoły biorącej udział w Konkursie, pod warunkiem jednoczesnego rozpoczęcia Konkursu we wszystkich pomieszczeniach. Jeżeli szkoła nie może spełnić tego warunku, ma obowiązek skontaktować się z biurem Konkursu do dnia 6 marca 2017 r. włącznie.

ZOBACZ WIĘCEJ: http://www.swietlik.edu.pl/

Free Joomla! template by Age Themes