„Sztuka smaku – kuchnia artystyczna:konkurs plastyczny

Galeria Twórczości Plastycznej Młodych działająca w Młodzieżowym Domu Kultury „Śródmieście” we Wrocławiu ogłasza ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży:

„Sztuka smaku – kuchnia artystyczna. Sztuka kulinarna i jej kulturotwórczy wymiar” 4 edycja

REGULAMIN

1. Wiek uczestników: od 4 do 20 lat (nie przyjmujemy prac zbiorowych))

2. Proponowane techniki realizacji: malarstwo, fotografia, rysunek, rzeźba, relief (np.: szkło, ceramika, drewno, tektura, drut), grafika komputerowa, techniki własne.

3. format: dowolny, ale nie przekraczający wymiarów 50x70 cm, dla rzeźby format nie przekraczający 30x30x30 cm

4. Prace powinny być opisane czytelnie (drukiem) na odwrociu: adres pocztowy, email i telefon placówki/szkoły, imię i nazwisko oraz wiek autora pracy, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna artystycznego oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu dla potrzeb promocyjnych (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 rok, Dz. U. nr 133 poz. 833 z póź. zm.) podpisaną przez rodzica (tekst oświadczenia jest w załączeniu). 

Zobacz, CAŁY REGULAMIN KONKURSU: http://www.mdksrodmiescie.wroc.pl/index.php/joomla/konkursy?showall=&start=1

Free Joomla! template by Age Themes