Ogólnopolski konkurs plastyczny

Nowodworski Ośrodek Kultury oraz Towarzystwo Historyczne im.Szembeków zapraszają dzieci i młodzież do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Dzieła Aleksandra Fredry w malarstwie i rysunku”. Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich typów szkół.
Główne założenia konkursu:
- promocja twórczości Aleksandra Fredry wśród dzieci i młodzieży,
- rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz zdolności artystycznych,
- upowszechnianie inicjatyw twórczych.


Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej zainspirowanej konkretnym dziełem Aleksandra Fredry (wierszem, bajką, komedią, etc.). Praca może być wykonana w technice rysunkowej (ołówek, węgiel, tusz ) lub malarskiej (farby: plakatowe, akrylowe, akwarelowe, temperowe). Z każdej kategorii wiekowej konkursowej zostaną wyłonione trzy pierwsze miejsca, które będą uhonorowane nagrodami rzeczowymi, wręczanymi na uroczystym wernisażu otwierającym wystawę pokonkursową w siedzibie organizatora.

Prace konkursowe należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście w nieprzekraczalnym terminie do 24 kwietnia 2017 r.

więcej na: http://nok.nowydwormaz.pl/

Free Joomla! template by Age Themes