PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 57 W GDAŃSKU
NA MIESIĄC GRUDZIEŃ 2017

 

 

01.12.2017r.  – otwarta godzina wychowawcza w klasie VB. Temat: Gry
                          komputerowe, które bawią i uczą  - p. P. Kościelnik

 

01.12. 2017r. -  udział kl. I A i III B w wykładach na Politechnice Gdańskiej

                        w  ramach programu PAD - p. E. Kozłowska, p. M. Wróblewska

 

01 – 02.12.2017r. – udział p. Dyrektor w konferencji dla dyrektorów szkół

 

04.12.2017r. - wyjście klasy II a do ECS na zajęcia pt;" Dalekomorskie  

                        Podróże" - p. E. Michna, p. D. Kubiak

 

04.12.2017r. - badanie techniki głośnego czytania w kl. III B

                      -  p. E. Kozłowska

 

05.12.2017r. -  Dzień Postaci z Bajek w klasach 0 – III., Aldona Kotarak, p. Ewelina Michna, p. Grażyna Jamka, wychowawczynie  klas 0 – III.

 

05.12.2017r. –  eliminacje szkolne XVI Wojewódzkiego Konkursu
                       Ortograficznego dla uczniów klas IV –VII.
                       p.M. Bindas, p.P. Kościelnik

05.12.2017r.  - eliminacje szkolne  Wojewódzkiego Konkursu
                       Ortograficznego dla uczniów klas I –III.
                       p.E. Michna, p.D. Kubiak

05.12.2017r. – udział p. Dyrektor w spotkaniu dyrektorów szkół  w dzielnicy

 

05.12.2017r. -  udział klasy 0 "A " w muzyczno-edukacyjnym happeningu
                        "Popiszczmy Razem"-  p. K. Mordas. 

 

06.12.2017r. -  udział uczniów klas VIIA i VIIB w zajęciach edukacyjnych
                         w projekcie „Wystawa Twój Vincent” w Oliwskim Ratuszu
                         Kultury - p. Grażyna Jamka, wychowawczynie klas VIIA i VIIB.

 

06.12.2017r. -  Mikołajki w klasie 0A - p. K. Mordas 

06.12.2017r. – Mikołajki w klasie VB -  p. P. Kościelnik

 

06.12.2017r. -   Mikołajki w klasie II a -  p. E. Michna , p. D. Kubiak

06.12.2017 r.  - wyjście klasy II b do kina ,,Krewetka"

                          - p. K. Jacewicz, p.K. Butryn

 

07.12.2017r. – wyjście klasy 5A do Centrum U7,  p. M. Sorokosz

 

08.12.2017r. -  klasowy prezent dla potrzebującego dziecka (akcja MOPR).
                          p. P. Kościelnik

08.12.2017r. – udział w szkoleniu nt. zmian w zakresie udzielania pomocy   

                         psychologiczno – pedagogicznej, p. M. Sorokosz, p. I. Pastucha, E. Michna, p.M. Ataman – Mańkowska

                  

11.12. 2017r. - od godz. 16.00  kiermasz ozdób świątecznych ,

                        w godz. 17.00 - 18.30  konsultacje dla rodziców

11.12. 2017r. - ostateczny termin powiadomienia rodziców o zagrożeniu  ocenami niedostatecznymi ( w formie pisemnej), przewidywanych ocenach  śródrocznych z zajęć edukacyjnych                                                                        oraz o przewidywanych  ocenach śródrocznych z zachowania.

 

12.12. 2017r. – udział p. Dyrektor w konferencji nt. programów profilaktyki 

                          zachowań ryzykownych młodzieży

 

13.12.2017r. – Koncert kolęd dla klas 0-III.
                         p. E. Michna, p. A. Kotarak

14.12.2017r. -  o godz. 9:00 w klasie III A odbędą się warsztaty garncarskie.
                         p. H. Grzesik i p. A. Kotarak

14.12.2017r.  - o godz. 15:00 odbędzie się XV Szkolny Konkurs Recytatorski
                       "W świątecznym nastroju". Konkurs skierowany jest do uczniów
                        klas O - VII (dwie osoby z klasy) H. Grzesik i p. M. Bindas , wychowawcy klas

 

15.12.2017r.- koncert kolęd dla klas IV-VII.
                        p. E. Michna, p. R. Klajna.

 

14 12. i 18.12. 2017 r.-  "Święta tuż, tuż..." zajęcia otwarte w kl. I A, II B i III B pieczenie, ozdabianie pierniczków   - wychowawczynie klas

Konkurs literacki "List do św. Mikołaja" dla kl. II i III (forma: list lub wiersz w formacie A 4) napisany przez ucznia). Prace należy sładać do E. Kozłowskiej i p. M. Wróblewskiej do 15.12.2017 r.

 

19 - 20.12. 2017 r. -  zajęcia edukacyjne "Cyberprzemoc" dla kl. III -VII. E. Kozłowska 

 Konkurs plastyczny "Najpiękniejsza kartka świąteczna" dla kl. 0-III. Prace plastyczne proszę składać do p. E. Kozłowskiej i p.M. Wróblewskiej do 21.12.2017r.

 

22.12.2017r.  - wigilia w klasie 0 "A"- zajęcia otwarte dla rodziców.
                         p. K. Mordas.

 

22.12.2017r.- wigilia klasowa z rodzicami w klasie IIA.
                        p. E. Michna, p. D. Kubiak


22.12.2017r. – wigilia klasowa w klasie VB -  p. P. Kościelnik.

22.12. 2017 r. w godz. 8:00-10:45 - klasowe wigilie i zajęcia  kreatywne pod opieką wychowawców wspomaganych przez  pozostałych nauczycieli,

                        w godz.10:45 - 11.30  jasełka i wspólne  kolędowanie

22.12. 2017r. o godz. 12.15. - wigilia dla pracowników szkoły

23.12.2017- 31.12.2017 r.-  zimowa przerwa świąteczna

 27.12-29.12.2017  w godz. 8:00-15:00 w świetlicy szkolnej - dyżur nauczycieli  zgodnie z wewnętrznym harmonogramem

 

Plan pracy SU na grudzień:

  • 12.2017 r. – dekoracja świąteczna.
  • 12.2017 r. – szkolne Mikołajki: uczniowie przebierają się za świętego Mikołaja, nakładają jego czapkę lub ubierają się na czerwono.
  • 12.2017 r. – zbiórka prezentów dla dzieci z biednych rodzin (akcja MOPRu).
  • 18-22.12.2017 r. – kolędy i świąteczne piosenki na jednej z długich przerw.
  • 12.2017 r. – Jasełka i wspólne śpiewanie kolęd.

 

Ponadto w grudniu:

  • Świąteczne opowieści – spotkanie z przedszkolakami z Przedszkola nr 35 Grażyna Jamka (termin do uzgodnienia)
  • Udział uczniów z klasy III A w warsztatach dotyczących bezpieczeństwa z udziałem funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz psa
    H. Grzesik i p. A. Kotarak
  • W grudniu zaplanowano warsztaty gipsowe dla klasy II b, data i godziny zajęć zostaną ustalone w terminie późniejszym. - odpowiedzialne K. Jacewicz, K. Butryn 

 

 

Strona 1 z 8

Free Joomla! template by Age Themes