Plan pracy szkoły wrzesień/październik 2017

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 57 W GDAŃSKU
NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2017 r.

02.10. 2017 r. - wycieczka do Stacji Ornitologicznej w Sobieszewie.
                          Udział uczniów kl. I A i III B w zajęciach edukacyjnych "Pomóżmy ptakom
                          przetrwać zimę".

 

02.10.2017r. -„Żywa lekcja historii – średniowiecze” - udział klas IV-VII.
                          Odpowiedzialni: M: Klaus , G. Jamka, wychowawcy klas.

 

03.10.2017 r. - apel porządkowy SU klas 0-III. Odpowiedzialne: E. Michna, A. Kotarak.

09.10. 2017 r. - udział uczniów klas: I A i III B w inauguracji roku akademickiego
                        "Mali Studenci" na Politechnice Gdańskiej w ramach projektu PAD.

11.10.2017 r. – udział chóru szkolnego i pocztu sztandarowego w uroczystości przy płycie
                          upamietniającej  nauczycieli poległych w czasie II Wojny
                          Światowej.Odpowiedzialni: p.M.Ataman=-Mańkowska, p. M.Szymczak,
                          p. O.Michalik.

11.10.2017 r. - wyjście klasy II a do Muzeum Bursztynu.
                         Odpowiedzialne: E. Michna, D. Kubiak

11.10.2017 r. -  godz. 14:30 szkoleniowa rada pedagogiczna. Temat: dokumentacja szkolna
                          w świetle nowych przepisów oświatowych.

16.10.2017r. - wizyta przedszkolaków z przedszkola nr 35 w ramach zajęć
                        „Spotkanie z bajką”  - odpowiedzialna: G. Jamka.

 

24.10.2017 r. - udział uczniów klas 4a i 4b w przedstawieniu „Pan Kleks” w Multikinie
                         godz.12:00 – odpowiedzialni: G. Jamka i wychowawcy klas

 

25.10.2017 r.- odbędzie się Dzień Ziemniaka dla klas O - III. Organizatorki:
                        pA.Kotarak,p.E.Michna,odpowiedzialne wychowawczynieklas.

25.10.2017 r. – godz. 14:00 – Wojewódzki Konkurs z matematyki – eliminacje szkolne.
                          Odpowiedzialny:p.B.Pianowski.

 

26.10.2017r.- godz.14:00- Wojewódzki Konkurs z j.angielskiego – eliminacje szkolne.
                         Odpowiedzialna:p.M.Bulińska.

 

27.10.2017r. – godz. 14:00 – Wojewódzki Konkurs z j.polskiego – eliminacje szkolne.
                          Odpowiedzialna:p.M.Bindas

27.10.2017 r. – godz. 17:00 - uroczystość pasowania na uczniów klasy IA.
                       Odpowiezialne: p.M.Wróblewska, p.E.Michna, p. E.Pachowska

 

27.10.2017 r. - wyjście klas O A, II A, II B, III A i III B do Multikina na przedstawienie
                         pt. "Ach, ta Pippi". Koordynator: p. H. Grzesik.
                         Odpowiedzialne: wychowawczynie klas.

 

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 57 W GDAŃSKU
NA MIESIĄC WRZESIEŃ 2017 r.

01.09.2017 r. – godz. 10:00 – posiedzenie Rady Pedagogicznej.

 

01.09.2017 r. – godz. 17:00 – spotkanie organizacyjne dla rodziców uczniów oddziału
                          przedszkolnego  oraz klasy I.

 

04.09.2017 r. – uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018:
                            klasy IV - VII godzina 9:30
                           klasy "0" - III godzina 10:00.

 

06.09.2017 r. – godz. 17:00 – spotkania z rodzicami.

 

27.09.2017 r. – Konferencja organizowana pod patronatem Pomorskiego Kuratorium Oświaty
                          „Problemy sspołeczne młodzieży szkolnej”.
                          Udział: dyrektorka szkoły p.A.Listewnik, p.M.Nowakowska. 

 

Ponadto:

  • Wrzesień/październik – przystąpienie uczniów naszej szkoły do Wielkiego Maratonu Czytelniczego trwającego przez cały rok szkolny – odpowiedzialna: G. Jamka
  • Październik Miesiącem Bibliotek Szkolnych – udział uczniów klas 0-VII w szkolnych konkursach związanych z tym wydarzeniem – odpowiedzialna: G. Jamka, wychowawcy klas                                                                                

Dyrektorka Szkoły
Anna Listewnik

 

slider

Brak grafik

Free Joomla! template by Age Themes